Zarządzanie transportem i spedycją, rejestracje zlecenia na przewóz. Wystawianie faktur do zlecenia.

Zlecenia transportowe

Moduł zleceń transportowych jest stworzony z myślą o firmach transportowych i spedycyjnych. Do jego zadań należy wystawianie oraz rejestrowanie zleceń transportowych, czy spedycyjnych. Zlecenia mogą posiadać dowolną liczbę miejsc załadunku i rozładunku oraz punktów pośrednich. W module zaimplementowano dwie stawki frachtowe w walucie PLN i EURO, co ułatwia ich późniejsze rozliczenie, a kurs walut pobierany jest bezpośrednio z NBP. Na podstawie tych zleceń możliwe jest wystawienie faktur dla zleceniodawcy bezpośrednio z modułu fakturowanie. Moduł zleceń zezwala również na utworzenie dowolnej liczby rejestrów posiadających odrębną numeracje, oddzielne zestawy dokumentów oraz własne ustawienia numeracji początkowej dokumentów. Za pomocą modułu zleceń można wystawiać własne zlecenia transportowe dla swoich kierowców. Ponadto moduł zezwala na rejestrowanie zleceń otrzymanych od innych zleceniodawców z drukowaniem i wysyłaniem ich pocztą elektroniczną, wszystkich wprowadzonych zleceń transportowych. Wystawione dokumenty są archiwizowane, a na ich podstawie można wystawić fakturę w języku polskim lub niemieckim, jak również w walucie PLN lub EURO. Każdy dokument transportowy jest oznaczany przez użytkownika statusem, co pozwala oznaczyć dokumenty przyjęte od realizacji lub wykonany itp. Dokumenty wygenerowane przez system można drukować oraz wysyłać w postaci elektronicznej bezpośrednio na adres email kontrahenta.

Dodawanie zleceń transportowych
Ustalanie trasy
Archiwum zleceń