Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Rozliczanie diet pracowników. Rozliczanie delegacji służbowych i kosztów podróży

Delegacje krajowe i zagraniczne

Witamy w MENTOR dla firm i tym samym w module Delegacje krajowe i zagraniczne. Mentor to program wspomagający zarządzanie firmą. Jeden z jego modułów przeznaczony jest do rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Ponadto moduł ten służy do ewidencjonowania i rozliczania diety i zaliczki wydanym pracownikom. Moduł jest zgodny ze zmianami przepisów z dnia 1 marca 2013 roku. To z jego pomocą przeprowadzisz rozliczenie diety, które po podróży przysługują pracownikom jako należności na pokrywanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, zagranicznymi czy krajowymi. Do ustalenia wysokości stawki diety w programie oraz warunków należności przysługujących pracownikom związanych z podróżą służbową w kraju lub poza jego granicami zostało zastosowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży służbowych z 19 grudnia 2002 r. Na podstawie warunków określonych przepisami w rozporządzeniu,

pracownikowi jest wyliczana przysługująca mu dieta oraz wyliczany jest zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów i innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Wyliczone przez program delegacje krajowe i zagraniczne opierają się na wymienionych przepisami regulującymi kwestie zaliczki, jaką pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi na przewidywane wydatki związane z podróżą służbową oraz terminu, w jakim pracownik powinien przedstawić rozliczenie kosztów podróży służbowej (14 dni). W ramach opłaty licencyjnej otrzymują Państwo bezpłatne aktualizacje tego modułu. Program umożliwia rozliczanie delegacji wielokrotnych (wiele miejsc docelowych) – funkcja szczególnie przydatna w przypadku firm transportowych ale też i dla innych firm.

Program wyróżnia kilka funkcji wśród innych dostępnych na rynku:

 • Prosty w obsłudze interfejs
 • Dostępność do aplikacj on-line
 • Bezpieczeństwo danych
 • Duża funkcjonalność
 • Automatyczne wyliczanie diet
 • Możliwość zbiorczego drukowania już wystawionych delegacji
 • Pobieranie kursów walut z internetu
 • Kartoteka krajów - diet
 • Pobieranie aktualnych wysokości diet z internetu
 • Możliwość pracy poza biurem
 • Archiwum diet
 • Możliwość klonowania delegacji
 • Kartoteka pracowników
 • Dodania kilku firm własnych
 • Własna numeracja
 • Definiowanie środków transportu
 • Definiowanie pracowników

Oszczędzasz czas

Za pomocą modułu delegacje usprawnisz swój firmowy proces rozliczania podróży służbowych swoich pracowników. Mentor to program, który oferuje znaczne usprawnienie tych działań. Funkcjonalność aplikacji jest niezwyke przyjazna dla danego odbiorcy ze względu na jej automatyczne wypełnianie większości pól niezbędnych do prowadzenia wyliczeń. Dzięki temu można oszczędzić czas na wystawianie dokumentów.

Oszczędność środków

Jeśli dbasz o środowisko ważny jest fakt, iż dzięki oszczędności papieru i przeprowadzaniu wszelkich operacji w Internecie, możliwe będzie postawienie na w pełni ekologiczną działalność. Można powiedzieć, że każda kolejna rozliczona delegacja on-line zapobiega wycinaniu kolejnych drzew.

Dbasz o bezpieczeństwo

Moduł do rozliczania delegacji to bezpieczeństwo utrzymane na najwyższym poziomie. Stosujemy zabezpieczenia charakterystyczne dla instytucji finansowych banków. Zapewniamy szyfrowanie za pomocą protokołu SSL dając najlepszy sposób na bezpieczny dostęp do swojego konta on-line. Dzięki tym zabezpieczeniom żadna delegacja nie znajdzie się w niepowołanych rękach.

Dodawanie delegacji
Rozliczenie krajowe
Rozliczenie zagraniczne