Faktury, faktury cykliczne, delegacje krajowe i zagraniczne, produkcja, zlecenia transportowe, obsługa prawna dla firm.

Faktury cykliczne

Faktury cykliczne czyli takie, które generują się same co pewien wyznaczony okres czasu. Wystarczy zdefiniować usługę lub towar za który będzie generowana faktura, określić czas oraz zdefiniować klienta dla którego będzie ona wystawiana. We wskazanym okresie czasu zostaniemy powiadomieni o konieczności wygenerowania określonych faktur w systemie. Wygenerowane faktury będą posiadały numerację zgodną z całym systemem fakturowania. Po wygenerowaniu faktur wystarczy je wydrukować i przesłać na aders kontrahenta. Aplikacja zezwala na wysłanie dokumentów sprzedaży bezpośrednio na adres e-mail kontrahenta, zaoszczędzając tym samym papier i czas. Wygenerowane cyklicznie faktury będą trafiały do modułu fakturowania gdzie będzie można nimi zarządzć, edytować i kontrolować płatności od kontrahentów.

Definiowanie towaru lub usługi
Definiowanie klienta
Wystawianie zbiorowych faktur