Faktury, faktury cykliczne, delegacje krajowe i zagraniczne, produkcja, zlecenia transportowe, obsługa prawna dla firm.

Produkcja

Moduł produkcja przeznaczony jest do zarządzania produkcją, a także wspomagania obsługi magazynu i sprzedaży w małym średnim przedsiębiorstwie. Ścisła współpraca modułów produkcji, magazynowego i fakturowego wspomaga przedsiębiorców w prowadzeniu działalności produkcyjnej. Za pomocą tego modułu można prowadzić ścisłą ewidencję poszczególnych etapów produkcji w przedsiębiorstwie. MENTOR pozwala m.in. na rozbudowane planowanie produkcji, przeprowadzanie różnego rodzaju analiz, raportowanie potrzeb zaopatrzeniowych, generowanie zamówień do dostawców na podstawie analizy braków materiałowych, a także wspomaga realizację produkcji i umożliwia jej rozliczanie. Program posiada ponadto funkcje wspomagające obsługę magazynu i prowadzenie sprzedaży. Umożliwia prowadzenie dowolnej ilość magazynów z deklarowanymi metodami wycen (FIFO, LIFO, średnioważona, ewidencyjna) i wielorodzajowością (surowce, półwyroby, wyroby gotowe itd.), a także wystawianie różnego rodzaju faktur i przeprowadzanie analiz sprzedaży.

Faktura VAT
Zestawienie faktur
Archiwum faktur